Một số hình ảnh công tác lau dọn, phun khử khuẩn trường lớp đảm bảo vệ sinh, an toàn trước khi học sinh quay trở lại trường: