Ngày 29/10 và 5/11, các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng học kỳ I. Với các tiết dạy dược các đ/c giáo viên trực tiếp giảng dạy nhằm nâng cao tay nghề cho bản thân, đồng thời tổ chuyên môn cũng chia sẻ được nhiều kinh nghiệm dạy học.