Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ngày 22/3/2021, Liên đội TH số 2 Nam Hòa đã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn năm học 2020-2021 và hoạt động trải nghiệm: Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Ngày hội diễn ra với các nội dung: Ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nhảy dân vũ: Rửa tay; Hoạt động trải nghiệm: nhổ cỏ, chăm sóc cây cảnh, sắp xếp lại lớp học...; Các trò chơi: nhảy dây, chuyền thun, đá cầu.

Ngày hội đã tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức.