“Kế hoạch nhỏ” là phong trào mang đậm dấu ấn của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa ý nghĩa của phong trào, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Nguồn quỹ mà phong trào kế hoạch nhỏ thu được đã giúp đỡ cho nhiều bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, xây dựng công trình măng non của trường, mua một số trang thiết bị cần thiết cho hoạt động Đội. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã giáo dục cho các em ý thức tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường, yêu cây xanh, yêu lao động, đoàn kết, sẻ chia, cảm thông với mọi người; biết giúp đỡ và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Ngay từ đầu năm học học sinh toàn trường đã được phổ biến kế hoạch thu gom giấy vụn để thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Sau 1 tháng phát động, Liên đội đã tổ chức Ngày hội Em làm kế hoạch nhỏ, thu gom được: 780kg giấy vụn.

Ngày hội “Kế hoạch nhỏ” thực sự ý nghĩa với thông điệp: “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”. Phong trào lan tỏa ý nghĩa đến từng học sinh, giáo viên và giúp các bậc phụ huynh hiểu được mục đích, ý nghĩa của hoạt động Đội nói chung, phong trào “Kế hoạch nhỏ” nói riêng.