Được sự cho phép của Đảng ủy xã Nam Hòa, sáng ngày 13/08/2021, Chi bộ trường Tiểu học số 2 Nam Hòa long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Ngọc, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 21 đảng viên. 

      Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, cùng với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Ngọc đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh.

Đ/c Phạm Lê Quyên - Chi ủy viên, điều hành chương trình

Đ/c Nguyễn Thị Phượng đọc và trao Quyết định kết nạp cho đ/c Ngọc

\

Đ/c Ngọc tuyên thệ