Ngày 8/11/2021, Sở Y tế tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các trường Mầm non, Tiểu học tại trường TH số 2 Nam Hòa.

     Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm, kết hợp phòng chống dịch phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn thực phẩm tại nhà trường.