Ngày 27/10/2021, Liên đoàn lao động huyện Đồng Hỷ tổ chức kiểm tra công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” đối với các cơ quan, đơn vị thuộc xã Nam Hòa.