Ngày 14/10/2020, được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng hỷ, Chi bộ 11. Trường tiểu học số 2 Nam Hòa tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2020 - 2021 và sơ kết công tác Công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai công tác năm học 2020 - 2021. Hội nghị nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường, công đoàn trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm học mới.
      * Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

Đ/c La Thanh Hải - Chuyên viên Phòng GDĐT Đồng Hỷ phát biểu