Với hoạt động sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề San sẻ yêu thương. Sáng ngày 26/10/2020, Liên đội TH số 2 Nam Hòa đã tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương cùng miền Trung" đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt.

      Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa tuyên truyền cho các e học sinh về tinh thần yêu thương dân tộc với miền Trung ruột thịt  của con người Việt Nam ta.