Ngày 26 tháng 4 năm 2021, trường Tiểu học số 2 Nam Hòa đã tổ chức Ngày hội sách để kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, với các hoạt động: thi xếp sách nghệ thuật, giới thiệu sách hay về bảo vệ môi trường và kĩ năng sống, đọc sách báo, ấn phẩm tại thư viện xanh. 

Ngày hội diễn ra nhằm đưa sách gần hơn tới bạn đọc và khơi gợi niềm đam mê đọc sách cho tất cả mọi người.