Tình quân dân gắn kết

Ngày 25/4/2022, Kho K22 tặng nhà trường 10 chiếc chậu cây cảnh và cùng phụ huynh HS đánh, trồng các cây hoa giấy vào chậu giúp nhà trường.